på Li, Ørskog

Matrikkel
1950: gnr. 35, Li
Senere gnr. 104