på Åsskard

Gård

Sivil tilhørighet
1647: Halsa tinglag
1838–95: Stangvik kommune
1.5.1895–31.12.1964: Åsskard kommune
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune (gnr. 88)

Geistlig tilhørighet
1554: Halsa sogn i Stangvik prestegjeld
1838: Stangvik hovedsogn

Matrikkel
1840: mnr. 34, Aasgaard (Aas). Skyld: 9 daler 4 ort 18 skilling
1890: gnr. 77, Aasgaard
1950: gnr. 77, Aasgaard

Skrivemåter
Åsskard (godkjent av kartverket 1968)

osgordtt (1554, DN 21/1007)
osszgordtt (1554, DN 21/1007)