på Vindsnes, Ørskog

Sivil tilhørighet
Overført til Sykkylven kommune ved resolusjon av 26.8.1955

Matrikkel
1890: gnr. 55, Vinsnes, bnr. 1, Vinsnes (kun ett bruk). «Kaldes Veltene». Skyld: 2 mark 13 øre
1950: gnr. 55, Vinsnes, bnr. 1, Vinsnes (kun ett bruk). Skyld: 2 mark 13 øre
Fra 1955: gnr. 72