på bnr. 4, Li, Ørskog

Matrikkel
1950: gnr. 35, Li, bnr. 4, Li. Skyld: 3 mark 14 øre
Senere gnr. 104, bnr. 4

Etter hvert kalt Larsgarden