på bnr. 1, Solnørdalen, Ørskog

Matrikkel
1950: gnr. 34, Solnørdalen, bnr. 1, Solnørdalen. Skyld: 2 mark 80 øre
Senere gnr. 103, bnr. 1