på bnr. 4, Sjøholtstranda, Ørskog

Matrikkel
1950: gnr. 36, Søholtstranden, bnr. 4, Søholtstranden (overstrøket: Sjøholtstranden). Skyld: 1 mark 48 øre
Senere gnr. 105, bnr. 4

Kalt Glomsetgarden