i Steinane, Apalset, Ørskog

Gnr. 107, bnr. 7 og 8