på bnr. 3, Li, Ørskog

Matrikkel
1950: gnr. 35, Li, bnr. 3, Li. Skyld: 3 mark 89 øre
Senere gnr. 104, bnr. 3