på Hågå, Åndal, Øre

Gnr. 38, bnr. 15 & 16

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Gjemnes kommune