på Røsta, Indre Hoem, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 29, Hoem indre, bnr. 4, Hoem indre. Skyld: 2 mark 56 øre