på Henrikplassen, Ytre Sandnes, Veøy

Umatrikulert plass under Ner-Sandnes (bnr. 1)
Plassen hadde navn etter husmannen, Henrik Bentsson