på Søre, Helset, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 119, Helsæt (Helgsæt), lnr. 263, Helsæt. Skyld: 3 daler 15 skilling