på Svinøya, Vågøy

BOLD:]Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 20, Svenøen

Skrivemåter
Svinøya (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Svenøya (godkjent av kartverket 1965)