på Segelneset, Stranda, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1940 som bnr. 5, Strandheim
1950: gnr. 23, Stranden, bnr. 5, Strandheim