på Øvre, Ytterøy

Opprinnelig Øvre Eid

Fra 1.1.1964 i Levanger kommune