på Røsshol, Vågøy

Sivil tilhørighet
1724, 1838: Vågøy tinglag/kommune
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
1838: Vågøy sogn i Aukra prestegjeld
Fra 1859: Fræna prestegjeld
1886: Indre Fræna sogn i Fræna prestegjeld

Matrikkel
Mnr. 638
1840: mnr. 96, Refshol. Skyld: 4 daler 2 ort 22 skilling
1890: gnr. 68, Refshol. «Udtales Røsshol»
1950: gnr. 68, Refshol

Skrivemåter
Røssol (vedtatt av kartverket 12.6.1992, merknad: «Skrivefeil? Vedtak: Røssholfjellet»)
Røshol (avslått av kartverket 12.6.1992)
Røsholt (avslått av kartverket 12.6.1992)

Refshoell (1724, Romsdal matrikkel, fol. 147 b, nr. 639)
Revshoel (1753, Romsdal skifteprotokoll 1752–61, fol. 176 a)
Rewsol (1796, Bolsøy mini. 1795–1821, fol. 8 b)