på bnr. 3, Øvre Hovde, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 110, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 19, Hovde øvre, bnr. 3, Hovde øvre. Skyld: 2 mark 65 øre

Kalt Nilsgarden etter selveier 1779–1813