på bnr. 4, Åndal, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 37, Aandal, bnr. 4, Aandal. Skyld: 1 mark 97 øre

Kalt Nilsgarden