Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1888 fra bnr. 4
1890: gnr. 37, Aandal, bnr. 5, Aandal. Skyld: 57 øre