på bnr. 1, Ausa, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 64, Aasen, lnr. 131 A, Aasen (Ausen)