på Vollen, Ner-Tornes, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 13, Tornes nedre, bnr. 1, Tornes nedre