i Ner-Vik, Vik, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 4, Vik, bnr. 2, Vik. Skyld: 2 mark 42 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 95, bnr. 2