på bnr. 1, Øvre Myklebostad, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 39, Myklebostad Øvre, bnr. 1, Myklebostad Øvre. Skyld: 5 mark 99 øre
Fra 1964: gnr. 98, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 298, bnr. 1

Kalt Henrikgarden etter bruker 1747–85 (s.d.)