på bnr. 5, Lauvåsen, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Senere overført til Aukra kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 124, Løvaas, lnr. 274, Løvaas. Skyld: 1 ort 1 skilling
Senere gnr. 64, bnr. 5