på bnr. 1, Svinøya, Vågøy

BOLD:]Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 20, Svenøen, bnr. 1, Svenøen. Skyld: 4 mark 11 øre