på Øver-Våge, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 184)

Matrikkel
1950: gnr. 68, Vaage øvre

På Vågstranda