i Jendemsgjerdet, Jendem, Vågøy

Fra 1860: Fræna kommune

Fra 1859: Fræna prestegjeld

Gnr. 34, bnr. 1