på bnr. 15, Ner-Tornes, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under bnr. 1
Utskilt 1896 og kalt Rottem etter eieren
1950: gnr. 13, Tornes nedre, bnr. 15, Rottem. Skyld: 14 øre