i Vågøy kyrkje

Ved resolusjon av 22.9.1859 ble Vågøy sogn (i Aukra prestegjeld) omgjort til Fræna prestegjeld, men kirken beholdt navnet

I 1860 ble også kommunenavnet endret til Fræna (se der)

http://frana.kyrkja.no/Kyrkjer/Vågøykyrkje/tabid/12506/language/nb-NO/Default.aspx