på Lauvåsen, Vågøy

Gnr. 64

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Senere overført til Aukra kommune