på bnr. 1, Gjerde, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 98, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 7, Gjerde, bnr. 1, Gjerde (skyld: 2 mark 29 øre), bnr. 2, Gjerde (skyld: 1 mark 1 øre)

Etter hvert kalt Rølvgarden