i Storvik, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 109)

På øya Sekken