i Bårdgarden, Øver-Bø i Måndalen, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 117, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 26, Øvrebø, bnr. 2, Øvrebø. Skyld: 6 mark 20 øre