på Vågøy kyrkjegard

Ved resolusjon av 22.9.1859 ble Vågøy sogn (i Aukra prestegjeld) omgjort til Fræna prestegjeld, men kirken beholdt navnet

I 1860 ble også kommunenavnet endret til Fræna