på bnr. 1, Malme, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 97, Malme, lnr. 211, Malme og Melsæter. Skyld: 2 daler 4 ort 14 skilling