på Nørdre, Vågøya, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Matrikkel
1950: gnr. 33, Vaagøen, bnr. 1, Vaagøen nordre

Kalt Nårigara