i Hola, Aure, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Matrikkel
1950: gnr. 27, Aure, bnr. 3, Aure. Skyld: 2 mark 23 øre (overstrøket og endret)