på bnr. 12, Voll, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 112, bnr. 12)

Matrikkel
1950: gnr. 21, Vold, bnr. 12, Vold. Skyld: 6 mark 40 øre

Kalt Hildegarden, trolig etter brukerkone på 1700-tallet (s.d.)