i Søre Bjørnsund, Vågøy

BOLD:]Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 2, Bjørnsund søndre