på Venås, Voll

Gnr. 25

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 116)