på Brennehaugen, Ytre Holmedal

Matrikkel
1886: gnr. 21, Brendehaugen

Sivil tilhørighet
Fra oktober 1911: Fjaler kommune

Skrivemåter
Brennehaugen (godkjent av kartverket 1.6.1986, anbefalt form)
Brendehaug (godkjent av kartverket 1986)