i Sekken kapell, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Også kalt Sekken kirke