på bnr. 36, Søre Bjørnsund, Vågøy

BOLD:]Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass på Neset, utskilt 13.6.1901 fra bnr. 1
1950: gnr. 2, Bjørnsund søndre, bnr. 36, Vik. Skyld: 6 øre