på Syltesetra, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Skrivemåter
Syltesetra (vedtatt av kartverket 1995)
Syltesætra (avslått av kartverket 1995)