på Talberg, Veøy

Sivil tilhørighet
1731: Voll tinglag
1890: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 196)

Geistlig tilhørighet
Veøy hovedsogn
1868–1970: Vågstranda sogn i Veøy prestegjeld
Fra 1.2.1970: Vågstranda sogn i Grytten prestegjeld

På Vågstranda