på bnr. 4, Indre Sandnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 163, bnr. 4)

Matrikkel
1890: gnr. 47, Sandnes indre, bnr. 4, Sandnes indre. Skyld: 7 mark 39 øre. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011#63

Kalt Høgreina fra da tunet ble flyttet i 1860-årene