på Anemarta-plassen, Lauvåsen, Vågøy

Umatrikulert plass under gnr. 64
Nedlagt etter at brukeren flyttet i 1857