på Hjellen, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 93)

Matrikkel
1950: gnr. 2, Hjellen