i Bortegarden, Griset, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 92, bnr. 1)

Matrikkel
1890: gnr. 1, Griset, bnr. 1, Griset. «Ogsaa skr. Gridset.» Skyld: 5 mark 35 øre