på bnr. 2, Nerland, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 49, Nerland, bnr. 2, Nerland. Skyld: 4 mark 44 øre
Fra 1964: gnr. 108, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 308, bnr. 2

Kalt Aslakgarden, trolig etter Aslak Jonsson (s.d.)