i Trondgarden, Jendem, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 34, Jendem, bnr. 5, Jendem. Skyld: 2 mark 75 øre (overstrøket og endret)