på Gjerde, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 98)

Matrikkel
1950: gnr. 7, Gjerde