i Marteingarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 97, bnr. 5)

Matrikkel
1950: gnr. 6, Nedrebø, bnr. 5, Nedrebø. Skyld: 4 mark 33 øre (overstrøket og endret)