på Valle, Vågøy

Gnr. 25

BOLD:]Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld