i Voll

Utskilt fra Eid og Voll kommune 1.1.1874

Innlemmet i Rauma kommune 1.1.1964