på Bakkå, Indre Hoem, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 29, Hoem indre, bnr. 1, Hoem indre