i Øver-Vik, Vik, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 4, Vik, bnr. 1, Vik. Skyld: 5 mark 4 øre
Fra 1964: gnr. 95, bnr. 1