Under gnr. 25

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (under gnr. 116)