i Vikan, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune

Matrikkel
1950: gnr. 5, Vikan

Også kalt Vestadvika(n)