i Storstauå, Berill, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 100, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 9, Berill, bnr. 2, Berill. Skyld: 3 mark 87 øre (overstrøket og endret)