på Øvre, Sande, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1724: mnr. 642, Sande
1950: gnr. 72, Sande, bnr. 4, Sande. Skyld: 4 mark 25 øre (overstrøket og endret)