i Megarden, Voll, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 112, bnr. 11)

Matrikkel
1950: gnr. 21, Vold, bnr. 11, Vold. Skyld: 4 mark 33 øre