på Jendemsbakken, Jendem, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 117, Jendeim, lnr. 260, Jendeim. Skyld: 2 daler 15 skilling