på bnr. 6, Jendem, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 117, Jendeim, lnr. 259, Jendeim
1890: gnr. 34, Jendem, bnr. 6, Jendem
1950: gnr. 34, Jendem, bnr. 6, Jendem

Kalt Sivertgarden etter selveieren 1873–1922 eller hans sønn