på Holm, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 155)

Matrikkel
1950: gnr. 39, Holm