på Ner-Korsan, Korsan, Veøy

Gnr. 177, bnr. 2, i Rauma kommune fra 1.1.1964