på Kollangsneset, Vik i Sogn

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Balestrand kommune (gnr. 76)

Matrikkel
1886/90: gnr. 76, Kollungsnes («Alm. skr. Koldingsnes»)
1950: gnr. 76, Koldingsnes

Skrivemåter
Kollangsneset (godkjent av kartverket 11.6.1987, anbefalt form)
Koldingsnes (godkjent av kartverket 11.6.1987)