på bnr. 1, Øver-Våge, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 184, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 68, Vaage øvre, bnr. 1, Vaage øvre. Skyld: 2 mark