i Sørengarden, Sæbø, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 122, bnr. 4)

Matrikkel
1890: gnr. 31, Sæbø, bnr. 4, Sæbø. Skyld: 3 mark 83 øre