på bnr. 1, Ner-Bø i Måndalen, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 118)

Matrikkel
1838: mnr. 46, lnr. 87
1890: gnr. 27, Nedrebø, bnr. 1, Nedrebø. Skyld: 4 mark 27 øre